YAPAY ZEKA OKURYAZARLIĞI

YAPAY ZEKA OKURYAZARLIĞI

Yapay zeka çağına ne kadar hazırız? Robotlar, sohbet botları, yüz tanıma sistemleri, makine öğrenmesi, dronlar ve sürücüsüz araçlar hayatımızda giderek daha fazla yer kaplarken ve Amazon, Google, Facebook gibi şirketler her geçen gün yapay zeka alanına daha fazla yatırım yaparlarken biz bireyler olarak ne durumdayız? Dünyanın geleceği ve refahı yapay zeka teknolojilerinin ve bununla bağlantılı olarak büyük verilerin insanlığın iyiliği için kullanımına bağlı. Yapay zeka teknolojilerinin yararları oldukça fazla, diğer yandan elbette azımsanmayacak riskler ve tehditler de var. Bunları sınırlandırmak ve azaltmak için yapay zeka etiği ve buna bağlı düzenlemeler ön plana çıkıyor. Bireyler olarak yapay zeka ve yapay zeka teknolojileri hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olursak geleceğimizi şekillendiren bu teknolojinin gelişiminde o ölçüde söz sahibi olabilir diye düşünüyorum.

Finansal okuryazarlık gibi düşünebiliriz bir ölçüde. Finans eğitimi almamış ve bu alanda çalışmayan kişilerin de nasıl finansal süreçleri anlamaya ihtiyaçları varsa benzer şekilde bilgisayar mühendisliği veya yazılım mühendisliği eğitimi almamış ve/veya bu alanda çalışmayan kişilerin de yapay zeka teknolojileri hakkında temel bilgilere sahip olmaları çok önemli. Yapay zeka etiği standartlarının ve kurallarının ve hatta kanuni düzenlemelerin yani yapay zekanın insanlara zarar vermesini engelleyen ve yapay zekanın insanın mutluluğu ve iyiliği için kullanılmasını teşvik eden standartların ve yasaların oluşturulmasında bireyler olarak taleplerimiz olabilir. Bilgi sahibi olduğumuzda bunu daha sağlıklı bir şekilde yapabiliriz.

Finansal okuryazarlığın temelinde bilgi sahibi olma, tutum ve davranışları yönetmek vardır. Benzer şekilde yapay zeka okuryazarlığında da önce bilgi sahibi olup sonra da yapay zeka içeren ürün ve hizmetleri satın alırken ve kullanırken daha farklı bir tutum içinde olabiliriz.

Hadi gelin sözü daha fazla uzatmadan çok basit bazı bilgiler ile başlayalım. Her şeyden önce bir tanıma ihtiyacımız var, yapay zeka nedir? Maalesef üzerinde anlaşılmış standart bir tanım yok. Diğer yandan; insan zekasını ve insan davranışlarını taklit eden makineler ve programlar diyebiliriz. Yapay zeka nasıl bir fayda sağlıyor sorusuna cevap ararsak da insan zekasının ve insan davranışlarının kısmen yerine geçerek kısmen de destekleyerek işimizi çok kolaylaştırıyor diyebiliriz. Sanayi üretiminden ve tıptan tutun da müşteri deneyiminin iyileştirilmesine kadar yüzlerce farklı alanda yapay zeka kullanılıyor ve insanları destekliyor.

Yapay zeka göstermiş olduğu tüm gelişime rağmen henüz insan zekasına yaklaşabilecek bir performans göstermiyor. Yapay zeka çözümleri genellikle tek seferde tek bir konuya odaklanıyorlar, bu nedenle de dar yapay zeka olarak adlandırıyorlar.

Geniş yapa zeka çözümlerine oldukça uzak olsak da dar yapay zekanın sunduğu mevcut çözümler özellikle birbirleriyle kombine edildiklerinde çok güçlü ve yararlı olabiliyorlar.

Bu yazıyı lütfen yapay zeka okuryazarlığı konusuna bir tür giriş yazısı olarak kabul edin, konu ile ilgili olarak özellikle de yapay zeka etiği alt başlığında paylaşımlarım devam edecek.

Sevgi ile kalın.

Paylaş