MOTİVASYON KAYNAKLARIMIZ

deniz resimleri

Motivasyonu arabanın yakıtı gibi düşündüğümüzde önemi kendiliğinden ortaya çıkacaktır zaten.

Motivasyonu bazı açılardan ikiye ayırabiliriz, her şeyden önce dışsal motivasyon kaynakları ve içsel motivasyon kaynakları vardır. Dışsal motivasyon kaynakları genellikle bir ödüldür, şunu yaparsan bu ödülü kazanırsın gibi, para en bilinen dışsal motivasyondur, bir şeyi yapmamız için para teklif edildiğinde motive olabiliriz.

Diğer tür motivasyon ise içsel motivasyondur, bu daha çok içimizdeki istek, yapacağımız şeyin değerlerimizle uyumlu olması gibi faktörlerden kaynaklanır ve dışsal motivasyona göre orta ve uzun vadede daha etkilidir.

Motivasyon anlamında diğer bir ayrım ise bir şeye başlama motivasyonu ile bir şeyi devam ettirmek motivasyonları olabilir. Başlamak motivasyonu halk diliyle gaza gelmek olarak da tabir edilebilir. Daha önemli olan ise kuşkusuz devam ettirebilmektir.

Peki hangi özelliklerimizi geliştirir ve neler yaparsak en önemli motivasyon türü olan içsel devam ettirme motivasyonumuzu artırabiliriz? Bununla ilgili olarak önemli gördüğüm konu başlıklarından kısaca bahsetmek istiyorum.

Birinci sırada farkındalık geliyor pek çok diğer konuda olduğu gibi, çok kısa tarif edecek olursam bir şeyi neden yapmak istediğimi bilmek ve mümkün olduğu kadar çok sayıda neden sayabilmek ve bunları kendime zaman zaman hatırlatmak diyebilirim.

İkinci sırada ise olaylara ne şekilde yaklaştığım yani bakış açılarım geliyor, bir zorlukla karşılaştığımda pes etmeye mi yakın oluyorum yoksa olayları daha geniş bir bakış açısı ile ele alıp devam edebiliyor muyum?

Yaşam amacının da önemli olduğunu düşünüyorum, eğer yaşam amacımın ne olduğunu biliyorsam ve yaptığım şeyin bu amaca hizmet ettiğini düşünüyorsam devam etme motivasyonum da yüksek oluyor.

Sonra da bir kısmı doğuştan olan bir kısmı ise geliştirilebilir olan özelliklere geliyor sıra, en başta ise sabırlı ve mücadeleci olmak, kolay pes etmemek geliyor. Bunun için kendime geçmiş başarılarımı hatırlatmam da çoğu zaman işe yarayabiliyor.

İnançlı olmak elbette önemli, kendime ne ölçüde inanıyorum, yaptığım şeyleri sadece yapmış olmak için mi yapıyorum yoksa arkasında hayalimin gerçekleşebileceğine dair kuvvetli bir inancım var mı?

Sevgi ile kalın

Paylaş

Önerilen Yazılar