İSTEMEK VE NİYET ETMEK

İSTEMEK VE NİYET ETMEK

Geçtiğimiz günlerde bir Yarına not paylaşmıştım, istediğin değil beklediğin olur şeklindeydi. İstemek ve olmasını beklemek arasında bir fark var. Bu farkı niyet etmek ile açıklayabiliriz. Niyet etmek istemenin yanı sıra gerçekleşmesi için emek vermeyi, gerçekleşmesine inanmayı ve gerçekleşeceği konusunda umutlu olmayı içeriyor.

Bu kadar teorik açıklamadan sonra işin pratiğine yönelik olarak da bazı bilgi ve deneyimlerimi paylaşmak istiyorum.

Bir şeyi istemek ve bir şeye niyet etmek arasındaki farklardan bir tanesini de şu şekilde açıklayabilirim: Niyet ettiğinizde o isteğinizi öncelik haline getirirsiniz. Zamanınızı, enerjinizi ve gerekiyorsa maddi imkanlarınızı o şeyin gerçekleşmesi için seferber edersiniz.

Yabancı dil öğrenmek istiyorum farklı bir şeydir, yabancı dil öğrenmeye niyet ettim demek daha farklı bir şeydir. Farkı sağlayan şey kullanılan kelimeden ziyade sonrasında yaptığınız şeyler olacaktır, günde 2-3 saat olacak şekilde yılda 1.000 saat bu konu için çalışmak ve gerekirse yardım almak gibi.

Niyet kelimesinin dilimizdeki farklı kullanımlarından bir tanesi burada anlatmaya çalıştığım şeyi çok güzel bir şekilde ifade ediyor aslında. Birisine gidip “niyetin ne?” diye sorduğunuzda öğrenmek istediğiniz şey o kişinin amacıdır.

Dolayısı ile kişisel gelişim anlamında bakıldığında bir konuda niyet etmek demek o konuyu amaç edinmek demektir.

Amaç edindiğinizde o şeyin gerçekleşmesi için imkanlarınız dahilinde pek çok şeyi yapmaya gönüllü olursunuz.

Dolayısı ile istekleriniz ancak onları amaç edindiğinizde gerçekleşebilir. Kişisel gelişim anlamında niyet ediyorum demek bunu amaç ediniyorum demektir.

O halde günün sorusu ile yazımızı bitirelim, “neye niyet etmeye ihtiyacınız var?”

Sevgi ile kalın.

Not: Yayınlanmış olan altı adet kitabıma tüm online satış sitelerinden ulaşıp sipariş verebilirsiniz.

Paylaş